Kara Pazar

Otobüs yolculuğu ve ben

Hayat asıl bana güzel…